Néhány hasznos link a fenyvesi kikötővel kapcsolatban

Heves István, az Előny Kft ügyvezetőjének helyzetelemzése (2008. január
12.):
http://balatonfenyves.hu/fenyves/index.php?option=com_content&task=view&id=2
7&Itemid=2

Önkormányzati testületi ülés jegyzőkönyve (2009. június 30.):
http://www.balatonfenyves.hu/fenyves/index2.php?option=com_docman&task=doc_v
iew&gid=247&Itemid=33

sfy39587f04