Kikötőépítési lehetőségek + tennivalók 2012_08_12

Beszámoló

a balatonfenyvesi vitorlás kikötő építésének lehetőségeiről
a Balatonfenyvesi Vitorlás Egyesület közgyűlésén
Balatonfenyves, 2012. augusztus 12.
Készítette: Komlós Attila, a BSE tagja

I. Bevezetés
Milyen helyzetben vagyunk?

Lényeg: annak felismerése, hogy:
totálisan megváltozott helyzetben vagyunk, mint évekkel korábban (paternalista rendszerből szigorú öngondoskodó és ön-érdekérvényesítési rendszer),
megkezdődött a „kiüzetésünk a paradicsomból” (az eredendő bűneset nélkül, azaz büntetve vagyunk, ártatlanságunk ellenére), mi lettünk a törvényalkotók és a törvény végrehajtói szemében a renitens, vad-kikötők, a nádasok rombolói, vízbe szemetelő, ingyenélő mihaszna társaság, akik között végre rendet kell vágni...
nincs kire-mire várni, meg kell szervezni az érdekérvényesítési rendszerünket (sok és megtervezett munka szükségeltetik)
tudatosítani kell: senkit nem érdekelnek a mi gondjaink:
a már meglévő kikötőkben méregdrágán helyet szerzett sportársak azt gondolják: mindez a ti bajotok, nektek se legyen jobb (olcsóbb, sőt ingyen) mint nekünk,
a hatóságok nagy rendszerben gondolkodnak, kisebb csoportok érdekeit nem veszik figyelembe (csak kikötőben lehessen vesztegelni)
aktivizálni kell önmagunkat:
meg kell keresni az hasonló helyzetben lévő rokon civil szervezeteket (Magyar Vitorlás Szövetség, horgászok szövetségei, turisztikai egyesületek stb.)
a sérelmes jogszabályok módosításának kidolgozására,
a hatóságokkal szembeni esetleges ellenvélemények kidolgozására, artikulált megfogalmazására,
a hatékony képviseletére,
a nyilvánoság rendszeres tájékoztatására
az önkormányzattal ki kell építeni egy hosszútávú együttműködés rendszerét
fel kell vértezni magunkat azzal, hogy ügyünkhöz minden külső tényező reflexszerűen ellenérzésekkel fog hozzáállni, szinte teljes ellenszélben kell megtalálni a megoldásokat, sőt: ellenérdekelt felekkel is szembe fogunk találkozni, akik vagy nyíltan megmondják: nem hajlandók együttműködni, vagy pedig „mérsékelt, látszat-támogatásukkal kívánják elsorvasztani” terveinket, illetve azok kivitelezését,
és ami a legrosszabb: a kikötő-létesítéssel kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése embert próbáló és időigényes feladat: kaotikus a jogszabályi háttér, ellentmondásosak – vagy annak vannak feltüntetve – a hatóságok egyazon ügyben hozott beszerzendő határozatai.

II. A téma feltérképezése
Miben tájákozódtunk?

Áttanulmányoztuk.
Csízy Csaba tagtársunk 2009-ben elkészített kitűnő összefoglalóját és tervjavaslatt Bakay-nádasban létrehozható kisebb, 40-50 állásos kikötő létrehozásáról.

Áttekintettük – laikus szemmel – a legfontosabb jogszabályokat:
a Balaton törvényt,
a Hajózási Szabályzatot,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság több, ide vonatkozó határozatát,

Ellátogattunk és tapasztalatcserét folytattunk több, már létező kikötőbe:
Révfülöpre, ahol Rick Csaba kikötőmesterrel konzultáltunk
Gyenesdiásra, ahol Csendes Istvánnal, az ottani kikötő létrehozása fő mozgatójával tárgyaltunk tapasztalatairól

III. A megismert információk összefoglalása
Mit találtunk?

- Valamennyi körülmény figyelembe vételével a dolgok summája a következő:
az idén hatályba lépett törvényi szigorítás hatására a vízirendőrség ezévvel bezárólag elnézően áll hozzá a törvény érvényesítéséhez, végrehajtásához: ez azt jelenti, hogy figyelmeztet, majd másodjára a törvényben megszabott alacsonyabb összegekkel büntet, harmadszorra (mint „priuszost”) keményen büntet
a tulajdonos jelzése nélkül veszteglő csónakokat, kishajókat talált tárgynak tekinti, begyűjti és az adott önkormányzat egy erre rendelkezésére bocsátandó helyére a szárazra teszi, aztán ha a tulajdonos végre megtalálja, s netán még azonosítani is tudja önmagát, mint tulajdonost, a kemény büntetést akkor rója ki rá.
A balatonfenyesi önkormányzat területén három lehetőség kínálkozik vitorlás kikötő létesítésére:
Balatonfenyves-alsó állomásnál található strand melletti területen (önkormányzati tulajdon),
Bakay-nádas (állami tulajdon + önkormányati támogatás szükségeltetik)
csatorna torkolat (önkormányzati tulajdon + magántulajdon: 14 éves, azóta sem megvalósult, egyelőre ismeretln jövőjű közforgalmi kikötő létesítési tervvel)
A helyzeten változtatni két módon lehet:
pro primo: törvénymódosítások elérésével (hosszadalmas, széles civil és önkormányzati összefogást feltételező, kétes kimenetelű, de nem lehetetlen)
pro secundo: kikötő építése
tertia non datur

Ha mindez akár együtt nem valósul meg, a Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület vélhetően csak szárazföldön tudja folytatni tevékenységét, de leginkább szét fog esni, mert léte okafogyottá fog válni.

IV. Konkrét, gyakorlati tennivalók
Hol kezdjük?

Amennyiben a Balatonfenyvesi Vitorlás Sportegyesület ma úgy dönt, hogy élni akar, a következőket kell tennie:
határozatot kell hoznia arról, hogy felfogván a realitásokat:
elhatározza: megkezdi egy megfelelő vitorlás kikötő létesítési munkálatait
erre a célra kinevez egy építési bizottságot, amelynek feladata (2012. október 31-i határidővel):
előkészít egy alapszabály-módosítási javaslatot, amely rendezi a kikötőépítéssel kapcsolatos működés rendjét, a kikötőhelyek elosztását a tagok között (méltányos áron), a kikötőhelyek bérbeadásának rendjét nem tagok részére (magasabb áron),
előkészít az önkormányzattal a konkrét színhelyű kikötőhely létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodást,
javaslatot tesz ügyvéd személyére,
javaslatot tesz kikötő-tervező személyére,
javaslatot tesz kikötő kivitelezőre,
javaslatot tesz költségvetésre,
feltérképezi a kikötőhely-létesítésre vonatkozó/alkalmas EU-s, állami és regionális pályázati kiírásokat,
javaslatot tesz pályázatokat menedzselő cégre,
menet közben rendszeresen tájékoztatja a tagságot az internetes oldalon, a BVS-Hírlevélen keresztül a végzett munkáról, figyeli a fórum hozzászólásait,
javaslattétel határozatra minden olyan ügyben, amely a bizottság megítélése szerint hozzájárul a kikötőlétesítés eléréséhez.

Intézkedik arról, hogy a következő közgyűlést 2012. november első felében megtartja, amelyen az építési bizottság beszámol javaslatairól, ezt a közgyűlés megvitatja és dönt azokról.
Intézkedik a tagok közötti információs kapcsolat felfrissítéséről:
leporolja/aktualizálja az internetes honlapot,
kibővíti a honlapot egy csak a tagok által használható fórum modullal,
bevezeti az egyelőre eseti, majd a munkálatok előrehaladtával rendszeres időközönkénti, a tagok e-mail címére küldött BVS-Hírlevelet,
a rendszeres kapcsolattartásra alkalmassá teszi a levelezőlistát,
azonnali hatállyal felkéri és megbízza egyik tagját a honlap- és BVS-Hírlevél szerkesztői és a levelezőlista/fórum oldal moderálási feladatainak ellátásával.

x x x

sfy39587f04